Yirmilik Diş Dediğin

Son birkaç gündür içinde bulunduğum durumu yirmilik dişlerimi çektirdiğim günlerdeki duygularımla ifade edeceğim. Yirmilik diş dedikleri, hiçbir zaman insanın yirmisinde çıkmadığı söylencesiyle meşhur bir diş olmasından mütevellit 'bu yıl…